Vapro

Opdrachtgever

Redkiwi
Stage jaar 3

Tools

Photoshop

Vapro is een opleider en adviseur in de procesindustrie. Tijdens mijn derdejaars stage heb ik een design rationale en een nieuw ontwerp voor de website gemaakt. Ik heb dit gemaakt op basis van het concept dat voortkwam uit brainstormsessies. Dit ontwerp is een conceptversie waardoor ik heb kunnen werken aan mijn leerdoelen en is niet direct bedoeld voor de klant.

Concept ontwikkeling

Een van mijn leerdoelen tijdens mijn derdejaars stage was het verbeteren van mijn vaardigheden in concept ontwikkeling. Hier heb ik aan kunnen werken binnen de opdracht van Vapro. De huidige website was op dat moment erg gelaagd en complex door de hoeveelheid aan content en (sub) menu’s. Hier moest een nieuw concept voor worden bedacht om de informatie voor de verschillende doelgroepen te structureren zodat informatie die de gebruiker zoekt beter vindbaar wordt.

Stake holders

Tijdens de eerste brainstormsessies hebben we in kaart gebracht hoe de verschillende doelgroepen in contact komen met Vapro. Dit hebben we gedaan door een stakeholder map te maken en de connecties tussen de verschillende betrokkenen te visualiseren. Dit gaf inzicht in de verschillende behoeftes van gebruikers die naar de website komen.

Een van de belangrijkste keuzes die zijn voort gekomen uit deze sessies is het scheiden van de informatie voor verschillende doelgroepen. Voor het ontwerp betekent dat, dat deze scheiding in content duidelijk moet worden aangegeven in het menu en dat op elke pagina voor de gebruiker duidelijk moet zijn waar hij zich bevindt.

Wireframes

Naar mate het concept steeds meer richting kreeg ben ik begonnen met het schetsen en uitwerken van wireframes. Ik heb bewust gekozen het interaction en visual design te scheiden van elkaar omdat de interactie die de gebruiker moet maken om de juiste content te vinden een groot belang van de klant is. Tijdens het maken van de wireframes heb ik gespeeld met verschillende manieren om de website te structureren.

Design rationale

Nadat ik de structuur en content van de website had uitgewerkt in wireframes ben ik begonnen met het opstellen van een design rationale voor het visual design. Door een design rationale te maken heb ik meer nagedacht over de betekenis van elk element, door hier visuele ‘regels’ voor op te stellen heb ik mijn ontwerp richting kunnen geven. Ik heb hierdoor geleerd hoe ik beter in een consistente en samenhangende stijl kan werken. Het heeft mij geholpen ontwerp keuzes te maken en deze te beargumenteren.