Brochure Happerij 't Schouwtje

Opdrachtgever

Happerij ‘t Schouwtje
Van Halewijn fotografie

Tools

Indesign

Voor het restaurant Happerij ‘t Schouwtje heb ik een brochure ontworpen om op tafel te zetten en mee te geven aan de gasten. Nadat de fotograaf een eerste opzetje had gemaakt ben ik met haar in contact gekomen en heb ik in samenwerking met haar gewerkt aan het ontwerp. De wensen van de opdrachtgever waren een strak ontwerp, de woorden passie, plezier en product moeten de aandacht krijgen en de brochure moet vertellen waar het restaurant voor staat.

Onderzoeken

Nadat ik de wensen van de opdrachtgever door had gekregen en het eerste opzetje, viel mij op dat de foto's niet tot zijn recht kwamen, hierdoor wordt de betekenis van de drie kern woorden niet verbeeld en versterkt. Ik ben verschillende layouts gaan schetsen om te onderzoeken welke layout het mogelijk maakt om een strak ontwerp te behouden, wat niet te saai wordt en het mogelijk maakt om de foto's tot zijn recht te laten komen.

Concept ontwikkeling

Na de onderzoekschetsen kwam ik tot de conclusie dat de drie kern woorden meer kracht kunnen krijgen wanneer er bij elk woord een foto wordt gebruikt wat de betekenis hiervan versterkt. Doordat de eerste opzet erg koud en kaal op mij over kwam, kreeg ik het idee om meer warme kleuren te gebruiken. Hiermee kan de betekenis van passie en plezier ondersteund woorden.

Visualiseren

Bij elke onderzoekschets had ik voor en nadelen beschreven. Aan de hand hiervan heb ik de beste opties uitgewerkt tot vijf digitale voorbeelden. Hierdoor kon ik de klant verschillende manieren laten zien van het gebruik indeling, foto's en kleur en wat dat met de uitstraling doet. De opdrachtgever koos voor laatste de opzet met de zwarte balk waar de kernwoorden in staan, maar had de wens om de gekleurde vlakken te beperken tot de blauwe kleur van het logo.

Realiseren

Ik ben vervolgens de eerste opzet gaan uitwerken met de juiste tekst, uitlijning en afwerking van het ontwerp. Toen ik de kleuren beperkte tot de blauwe kleur van het logo vond ik het beeld te koud over komen voor een restaurant wat passie en plezier wil uitstralen. In overleg met de klant heb ik kleine kleur aanpassingen gedaan om meer warmte toe te voegen en tegelijkertijd het strakke ontwerp te behouden. Om er een samenhangend geheel van te maken heb ik de buitenkant in de zelfde stijl ontworpen.

Reflectie

Dit was een opdracht buiten school van een echte opdrachtgever. Ik heb hiervan geleerd om goed naar de klant te luisteren en deze wensen te vertalen naar een ontwerp. Het eerste idee wat van de klant kwam was in mijn visie erg kaal, koud en de foto's kwamen niet goed tot zijn recht. Door steeds met de opdrachtgever in contact te blijven en mijn visie met de klant te laten mengen zijn we samen tot een eindresultaat gekomen waar we allebei achterstaan.